BADANIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH DLA INSTYTUCJI

Badanie kompetencji kierowniczych dla administracji

Badanie kompetencji biznesowych

  1. Kompetencje poznawcze, takie jak: kreatywność, gotowość do uczenia się, zdolność rozwiązywania problemów, elastyczność myślenia.
  2. Kompetencje społeczne takie jak: komunikatywność, umiejętność negocjowania, zdolność do współpracy, kulturę zachowania się, obycie międzynarodowe.
  3. Kompetencje osobiste takie jak: umiejętność podejmowania decyzji, radzenie sobie ze stresem, inicjatywa, wytrwałość, sumienność, zaangażowanie.
  1. Kompetencje biznesowe takie jak: delegowanie zadań i motywowania, organizowanie i planowanie zadań, przywództwa, budowania zespołu, zarządzania zmianą.
  2. Kompetencje firmowe takie jak: identyfikacja z organizacją, chęć do rozwoju zawodowego, języki obce, teoretyczna wiedza zawodowa, etyka w biznesie.
  3. Kompetencje menedżerskie takie jak: znajomość branży, diagnozowanie potrzeb klienta, znajomość technik sprzedaży, orientację w biznesie.