Organizacja i koordynowanie transportu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji  i działów handlowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, które w swoim zespole nie posiadają wykwalifikowanego pracownika.

 

Cel szkolenia.

Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu transportu oraz organizacji wysyłek, analizy rynku przewoźników oraz sporządzenia zestawień dla zarządu.

 

Główne wartości z odbycia szkolenia.

 1. Sprawne zarządzanie organizacją transportu towaru w firmie.
 2. Zminimalizowanie ryzyka poniesienia kosztów z tytułu obciążeń ze stron firm przewozowych poprzez pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa przewozowego i umowy spedycyjnej.
 3. Efektywne dochodzenie roszczeń z tytułu szkód w towarze wyrządzanych przez firmę przewozową w trakcie przewozu.
 4. Umiejętne negocjacje z firmami przewozowymi i spedycyjnymi, oraz analiza rynku transportowego.
 5. Prawidłowe i szybkie kalkulowanie kosztów transportu na potrzeby działu handlowego.
 6. Umiejętność tworzenia jasnych i przejrzystych raportów dla zarządu.

 

Plan szkolenia.

 1. Podstawowe informacje z zakresu transportu - rodzaje, podział.
 2. Rynek transportowo spedycyjny w Polsce - prezentacja z uwzględnieniem podziału na typy.
 3. Dokumentacja transportowo - spedycyjna.
 4. Regulacje prawne dotyczące transportu i spedycji.
 5. Weryfikacja firm przewozowych i spedycyjnych - zabezpieczenia, weryfikacja dokumentów.
 6. Szkoda i reklamacja w trakcie przewozu.
 7. Negocjacja - podstawa uzyskania dobrej ceny.
 8. Sprawne sporządzanie kwotacji kosztów transportu- analiza rynku.
 9. Analiza czynników jakie wpływają na efektywność transportu z punktu widzenia nadawcy.
 10. Raporty i zestawnia kosztów dotyczących transportu.
 11. Ćwiczenia praktyczne.