MATEMATYCZNE MODELE WSPOMAGANIA PODEJMOWANIA DECYZJI

Podczas kursu zostanie dokonany przegląd klasycznych metod stosowanych w ramach badań operacyjnych. Zostanie zaakcentowana umiejętność konstruowania modelu optymalizacyjnego zależnie od danego problemu decyzyjnego. Ćwiczenia zostaną podporządkowane nabyciu przez kursanta umiejętności doboru właściwego algorytmu rozwiązującego problem decyzyjny, jak również poprawnej interpretacji uzyskanego rozwiązania.

Program (4 dni)
• Algebra liniowa, optymalizacja wartości funkcji – krótkie przypomnienie zagadnień matematycznych
• Programowanie liniowe: klasyczne problemy optymalizacyjne (dieta, komiwojażer, rozkrój, maksymalny przepływ i inne)
• Problematyka równań diofantycznych – odnajdywanie rozwiązań w liczbach całkowitych
• Metoda simpleks
• Pojęcia dualności i zmiennych dualnych
• Wykorzystanie komputera do badań optymalizacyjnych

Cel
• Nabycie umiejętności formułowania problemów optymalizacyjnych w języku matematyki
• Nabycie umiejętności ścisłego formułowanie zagadnień oraz interpretacji otrzymanego wyniku
• Prezentacja problemów o charakterze ekonomicznym oraz metod ich rozwiązywania przy użyciu maszyn liczących (komputerów)
• Prezentacja metod przydatnych do rozwiązywanie ekonomicznych problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwach