Konkurs MRiPS

„Firma Cityschool sp. z o.o. w dniu 01.09.2022r. rozpoczęła realizację projektu „Nowy dom – Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej cudzoziemców ” w ramach Konkurs “Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 90 osób legalnie przebywających w Polsce w tym min. 50% osób będących obywatelami Ukrainy, którzy m.in. znaleźli się w naszym kraju w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Z terenu woj. mazowieckiego i woj. ościennych, w tym z Warszawy.”