REKRUTACJA KSAP


Zapraszamy na kursy przygotowujące do egzaminów organizowanych przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej. 

Rokrocznie przyjmowanych jest około 40 osób spośród średnio 400 kandydatów. 

Nabór złożony jest z kilku etapów, przygotowujemy kandydatów na
każdym z nich w formie grupowej oraz indywidualnej.

PROGRAM

I Przygotowanie do sprawdzianu wiedzy: 

Zapraszamy do skorzystania z kursu przygotowującego do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w części wiedzy. 
Jest on tożsamy z przygotowaniem kandydatów do KSAP. Więcej informacji w zakładce: Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej / część wiedzy

II Przygotowanie do sprawdzianu umiejętności: 

Zapraszamy do skorzystania z dwudniowego kursu prowadzonego przez kadrę przygotowującą kandydatów do egzaminu w służbie cywilnej.

Podczas dwudniowych zajęć kursanci przygotowują się w zakresie rozwiazywania

  • tablic Reavena
  • analogii
  • zadań matematyczno logicznych

UWAGA! Część umiejętności w procesach rekrutacji do KSAP oraz do służby cywilnej nie są identyczne.

III Przygotowanie do napisania zadania w języku polskim z zakresu readgowania pism urzędowych.

Warsztaty te są prowadzone przez 8 godzin dydaktycznych, zajęcia prowadzone  w formie  grupowej.

IV Przygotowanie do spotkania rekrutacyjnego oraz opracowanie ankiet osobowościowych.

Warsztaty te są prowadzone przez 8 godzin dydaktycznych, zajęcia prowadzone  w formie  indywidualnej.

Cennik

Część I (52h dydaktyczne)
1230 zł brutto (w tym 23% VAT)

Część II (16h dydaktycznych)
450 zł brutto (w tym 23% VAT)

Część III (8h dydaktycznych)
300 zł brutto (w tym 23% VAT)

Część IV (8hz dydaktycznych)
500 zł brutto (w tym 23% VAT)

Formularz zgłoszeniowy