EWALUACJA

DZIEŃ 1 1. WPROWADZENIEOmówienie najważniejszych problemów odbiorców szkolenia w prowadzeniu ewaluacji w obecnej perspektywie. Wskazanie do czego w praktyce przydaje się podejście TBE w ramach ewaluacji: ex-ante, on-going, ex-post.
2. CZYM JEST EWALUACJA OPARTA O TEORIĘ PROGRAMU? WPROWADZENIE TEORETYCZNE.
3. JAK W PRAKTYCE PROWADZIĆ EWALUACJĘ OPARTĄ O TEORIĘ PROGRAMU? METODOLOGIA TBE.
4. PRZYKŁADY PRAKTYCZNE BADAŃ EWALUACYJNYCH OPARTYCH O TEORIĘ PROGRAMU.4.1. „Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006”

4.2. „Działanie prorozwojowe? Studium działania SPO WKP z wykorzystaniem ewaluacji opartej na teorii programu i analizy efekty netto”

4.3. Pytania i komentarze uczestników szkolenia.

5. IMPLIKACJE PRAKTYCZNE. WYMAGANIA WOBEC ZAMAWIAJĄCEGO I REALIZUJĄCEGO EWALUACJĘ OPARTĄ O TEORIĘ PROGRAMU.
DZIEŃ 2 6. WARSZTAT 1: PROJEKTOWANIE MODELU EWALUACJI OPARTEJ O TEORIĘ PROGRAMU:6.1. dla ewaluacji ex-ante

6.2. dla ewaluacji ex-post

7. WARSZTAT 2: TWORZENIE SOPZ W OPARCIU O   MODEL ZIDENTYFIKOWANY W WARSZTACIE 1.