PRAWO EUROPEJSKIE

Do prawa europejskiego należą akty prawne powstałe w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie  oraz w ramach Rady Europy, gdyż tylko one skupiają i są otwarte na wszystkie państwa europejskie (wyjątek: Białoruś).

Autorskie programy

Jarosława Sozańskiego który w latach 1992-1996 pełnił funkcję I Sekretarza Ambasady RP w Rydze (kierownik sekcji kultury i nauki).

II Sekretarz Ambasady Polskiej w Rzymie (sprawy traktatowe i protokół dyplomatyczny) w latach 1989-1990.

W latach 1997-2000 Radca Ministra w MSZ w Warszawie.

Od 2005r członek zespołu ekspertów powołanym przez Instytut Zachodni w Poznaniu ds. oceny respektowania praw Polonii w Austrii.

Na przestrzeni 3 lat prowadził wykłady na Eurofakultecie w Rydze; wykłady na Uniwersytecie Łotewskim i w Łotewskiej Akademii Kultury (w języku rosyjskim), jak również współpracował z Łotewską Akademią Nauk w obszarze organizacja naukowych konferencji międzynarodowych.

W latach 2000-2006 brał udział w konferencjach międzynarodowych z zakresu prawa międzynarodowego, migracji i praw człowieka.

Prowadził wykłady z zakresu prawa międzynarodowego i prawa wspólnotowego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Politechnicznego w Ankonie oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bari, a także wykłady podyplomowe w Polsce (WSG Alcide de Gasperi) dla słuchaczy z Włoch (w języku włoskim) i dla słuchaczy Erasmus (w języku angielskim)

Doktor nauk prawnych z zakresu prawa międzynarodowego, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Prawa Międzynarodowego WPiA)

Docent w PWSBiA w Warszawie na wydziale administracji, prawa i dyplomacji. Były kierownik zakładu traktatów i praw człowieka.

Adiunkt na Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Toruń) – prowadził wykłady i konwersatoria z prawa międzynarodowego publicznego, prawa traktatów, prawa wspólnotowego, organizacji międzynarodowych, instytucji europejskich oraz z protokołu dyplomatycznego.