AKADEMIA MENADŻERA

Celem proponowanego projektu jest stworzenie systemowego schematu rozwoju Menadżerów w ramach Akademii Rozwoju, przygotowanie pracowników do pracy w sposób zapewniający osiąganie zaplanowanych celów.

 

  • Najważniejsze dla nas są efekty. Po zakończeniu projektu Menażerowie będą posiadali umiejętności, które pomogą im w realizacji stawianych przed nimi celów.
  • Proponujemy całościowy, zintegrowany program zawierający przygotowanie odpowiednich standardów, schematów rozwoju, dokumentów, arkuszy i instrukcji jaki i przeprowadzenie odpowiednich działań rozwojowych – szkoleń i coachingu.
  • Uważamy, że jedynym sposobem na skuteczna naukę jest praktyczny trening połączony z coachingiem.
  • Jesteśmy przekonani, że jedynie aktywni trenerzy-praktycy są w stanie sprostać stawianym przez Państwa oczekiwaniom i takich trenerów Państwu proponujmy.
  • Pomożemy Państwu w przygotowaniu konkretnych programów szkoleniowych dostosowanych do specyfiki pracy Pracowników działu handlowego.
  • Przedstawiona prezentacja ma charakter wstępny i stanowi zaproszenie do dalszej dyskusji nad Państwa oczekiwaniami.

ZAKRES USŁUGI
Proponujemy Państwu kilka działań. Poszczególne procesy prowadzone będą dla różnych grup docelowych i dotyczyć będą różnych zagadnień związanych z sprzedażą i rozwojem potencjału. Celami wszystkich tych działań będzie:
• Zwiększenie efektywności Menadżerów
• Ułatwienie Pracownikom realizowania założonych planów
• Wypracowanie systemowych narzędzi ułatwiających zarządzanie
• Wprowadzenie narzędzi do weryfikacji kompetencji Menadżerskich

PROGRAM ROZWOJU SKŁADA SIĘ Z DZIAŁAŃ:

PLAN DZIAŁANIA