BADANIE KOMPETENCJI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

plate-361516_1280

Zapraszamy na spotkania z psychologiem.

Podczas 8 godzinnych zajęć (godziny dydaktyczne) kandydaci do wyższych stanowisk kierowniczych w służbie cywilnej będą badani pod kątem kompetencji kierowniczych tj:

  1. Kompetencje poznawcze, takie jak: kreatywność, gotowość do uczenia się, zdolność rozwiązywania problemów, elastyczność myślenia.
  2. Kompetencje społeczne takie jak: komunikatywność, umiejętność negocjowania, zdolność do współpracy, kulturę zachowania się, obycie międzynarodowe.
  3. Kompetencje osobiste takie jak: umiejętność podejmowania decyzji, radzenie sobie ze stresem, inicjatywa, wytrwałość, sumienność, zaangażowanie.

Koszt badania prowadzone za pomocą testów POLSKIEJ PRACOWNI TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH ustalany jest każdorazowo indywidualnie.

Badania prowadzone są maksymalnie dla grupy 7 osobowych.