Spedycja Materiałów Sypkich

Szkolenie skierowane do firm transportowo spedycyjnych, które chcą poszerzyć swoją ofertę, lub poszukują nowych możliwości rozwoju.

Cel szkolenia.

Uczestnik szkolenia pozyska praktyczną wiedzę jak wprowadzić nowy produkt do oferty firmy oraz jak efektywnie wkroczyć na rynek przewozów materiałów sypkich.

Główne wartości z odbycia szkolenia:

1.Wzrost obrotów poprzez poszerzenie oferty firmy o obiecującą choć mniej popularną część rynku.

 1. Wdrożenie nowego produktu w struktury firmy, przy użyciu istniejącego personelu.
 2. Poszerzenie kompetencji pracowników o nową wiedzę i umiejętności, dzięki czemu nie będzie konieczności zatrudnienia nowej osoby z ww doświadczeniem.
 3. Sprawne poruszanie się w temacie przez co w oczach potencjalnych klientów uczestnik kursu będzie doświadczonym rozmówcą.

 

Plan szkolenia.

 1. Potencjał materiałów sypkich w krajowych i międzynarodowych przewozach drogowych (dane statystyczne rynku oraz przewozów w Polsce)
 2. Czynniki wpływające na popyt i podaż na rynku przewozów materiałów sypkich.
 3. Specyfika materiałów sypkich.
 4. Specyfika transportu materiałów sypkich.
 5. Charakterystyka klientów z branży materiałów sypkich.
 6. Charakterystyka przewoźnika.
 7. Infrastruktura załadunku i rozładunku.
 8. Geograficzny obraz przepływów materiałów sypkich w polsce.
 9. Planowanie oraz przeprowadzenie procesu spedycyjnego.

10. Zagrożenia na jakie może napotkać spedytor