PUBLIKACJE

ksiązka-newPostępowanie kwalifikacyjne... przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do egzaminu sprawdzającego umiejętności w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Zakres tematyczny zgodny jest z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16-12-2009 roku w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz realizuje wymóg sprawdzenia umiejętności rozwiązywania problemów oraz analizy i wykorzystania informacji.

Ze względu na ograniczony od dwóch lat (od 2013 roku) zakres merytoryczny zadań autorzy, kierując się kilkuletnim doświadczeniem, zdecydowali się zamieścić w publikacji następujące typy zadań:

  • relacje liczbowe obejmujące schematy z użyciem symboli matematycznych oraz kontekst realistyczny;
  • sylogizmy (fragment szerszego rachunku nazw) wykorzystujące przesłanki zbudowane na trzech oraz czterech nazwach uwzględniające możliwe komplikacje podstawowych zdań kategorycznych;
  • prawa logiczne (fragment klasycznego rachunku zdań), w których sprawdzane są umiejętności wnioskowania logicznego bazującego na znajomości tabel prawdziwościowych;
  • zadania tabelaryczne, w których sprawdzana jest umiejętność analizy sytuacji problemowych oraz wyszukiwania potrzebnych ze względu na określony cel informacji;
  • matryce obrazkowe służące do oceny spostrzegawczości, umiejętności abstrahowania nadrzędnej reguły (analizy) i zastosowania jej do wygenerowania właściwego rozwiązania (syntezy) hipotetycznego problemu;
  • analogie słowne będące standardowym sposobem badania zdolności językowych, paralelizmów znaczeniowych, odnajdywania ukrytych związków i podobieństw w warstwie morfologicznej, semantycznej, składniowej, frazeologicznej jak również tropów kulturowych.

Propozycja stanowi pierwszą część z planowanej serii ćwiczeń z zakresu umiejętności. Wszystkie zadania w podobnej proporcji zostały podzielone na 12 zestawów obejmujących po 32 zadnia (w sumie 384 zadania). Poziom trudności zestawów, aczkolwiek niełatwy do obiektywnego określenia, w intencji autorów miał mieć charakter niemalejący. Klucze odpowiedzi do wszystkich zadań zostały zamieszczone na stronie internetowej.


 

Jak zakupić naszą publikację?
Aby zakupić książkę należy wpłacić:

  • 72,50 zł - książka zostanie wysłana pocztą
  • 65 zł - osobisty odbiór książki w siedzibie firmy

W OPCJI ODBIORU OSOBISTEGO PROSZĘ O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT POD NR 530794580

Książki wysyłamy w dniu zaksięgowania wpłaty i wystawienia faktury.

Nr rachunku bankowego:

Edu Link s.c.

mBank
68 1140 2004 0000 3602 7293 8609

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o:
- podanie nr telefonu oraz godzin doręczenia (w przypadku przesyłki kurierskiej)
- podanie aktualnego adresu dostarczenia (domyślnie wysyłamy na adres z przelewu)
mailowo na adres sluzbacywilna@cityschool.pl

Dziękujemy

WYCINEK Z OPRACOWANIA

Poniżej znajdziecie Państwo link do jednego z zestawów występujących w naszym opracowaniu. Pozwoli on na ocenę wartości całości przygotowanej publikacji

PODPOWIEDZI

Pobierz także plik z podpowiedziami, klikając w przycisk poniżej