Egzaminy VCC

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia specyfikę rynku VET tj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu.

Zasady konstytuujące walidacje i certyfikację kwalifikacji w ramach systemu VCC zostały szczegółowo sprecyzowane, poddane wielokrotnej ewaluacji oraz są dostępne w nieograniczonym zakresie dla wszystkich zainteresowanych.

CITYSCHOOL jako certyfikowany ośrodek egzaminacyjny przeprowadził już ponad 1000 egzaminów zawodowych na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu