CZĘŚĆ UMIEJĘTNOŚCI

zarowka
Sprawdzian umiejętności – sprawdza predyspozycje do rozwiązywania problemów oraz umiejętności analizy i wykorzystania informacji.
Poniższy plan zajęć został skonstruowany na podstawie doświadczeń wyniesionych z poprzednich egzaminów.

Dzień I

8 godz. dydaktycznych

 

Sylogizmy

 • Rozwiązywanie sylogizmów z dwiema przesłankami metodą diagramów Venna
 • Rozwiązywanie sylogizmów z dwiema przesłankami metodą pięciu warunków
 • Kwadrat logiczny i jego zastosowanie
 • Rozwiązywanie entymematów sylogistycznych (dookreślanie przesłanek)

 

Dzień II

8 godz. dydaktycznych

 

Sylogizmy i relacje liczbowe

 • Symbolika w zadaniach z relacji logicznych i matematycznych
 • Kontekstowe zadania z relacji logicznych i matematycznych
 • Rozwiązywanie testów sylogistycznych techniką eliminacji odpowiedzi (z dwiema i trzema przesłankami)
 • Rozwiązywanie sylogizmów metodą przewidywania

 

Dzień III

8 godz. dydaktycznych

 

Sylogizmy, relacje na zbiorach i prawa logiczne

 • Rozwiązywanie tekstowych zadań logicznych wykorzystujących spójniki prawdziwościowe (alternatywa, koniunkcja, implikacja, równoważność)
 • Prezentacja metody 0-1 oraz metody praw logicznych na przykładzie zadań z logiki formalnej
 • Rozwiązywanie sylogizmów na trzy przesłanki w kontekście metodą przewidywania
 • Prezentacja i omówienie zadań z logiki tetycznej*

 

Dzień IV

8 godz. dydaktycznych

 

Sylogizmy, relacje i prawa logiczne w kontekście

 • Odczytywanie informacji z wykresów, diagramów, tabel
 • Rozwiązywanie sylogizmów na trzy przesłanki technikami łączącymi elementy metody 5 warunków, przewidywania i eliminacji
 • Rozwiązywanie i analiza zadań na relacje liczbowe z uwzględnieniem kontekstu
 • Rozwiązywanie i analiza zadań na relacje między zbiorami
 • Rozwiązywanie zadań z rachunku zdań technikami łączącymi elementy metody 0-1 i praw logicznych

 

Dzień V

16 godz. dydaktycznych

Matryce Ravena

 • Tablice Ravena
 • Analogie słowne

 

PROWADZĄCY

JACEK TOMASZEWSKI

Od 5 lat prowadzi kursy z zakresu przygotowania do egzaminu na urzędnika mianowanego (w części umiejętności), szkolenia z zakresu matematycznych modeli wspomagających podejmowanie decyzji (Myślenie analityczne),

Jego wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie są czynnikami, które gwarantują odpowiednie przygotowanie do egzaminu.

ANDRZEJ STĘPNIK

doktor filozofii, wykładowca akademicki, trener z zakresu kompetencji poznawczych, emocjonalnych i społecznych, autor ponad 70 publikacji naukowych i ponad 40 referatów na konferencjach naukowych; od kilku lat uczy logiki, zajmuje się rozwijaniem umiejętności efektywnego myślenia; pomógł wielu osobom w zdaniu egzaminu z umiejętności i uzyskaniu status u urzędnika mianowanego.

AGNIESZKA MARCZAK  - CHWAST Psycholog oraz Audytor. W zakresie zainteresowań leży psychometria oraz psychoterapia. Doświadczenie w zakresie szkoleń miękkich oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Połączenie wykształcenia psychologa oraz ścisłego umysłu z doświadczeniem pedagogicznym gwarantuje konkretne przygotowanie z zakresu matryc Ravena oraz analogii.