SPRZEDAŻ I MARKETING

A business man with an open hand ready to seal a deal

PONIŻEJ PROPONUJEMY CYKL  3 SZKOLEŃ SKIEROWANYCH BEZPOŚREDNIO DO OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW I USŁUG:

 • NEGOCJACJE
 • SPRZEDAŻ POPRZEZ BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM
 • TECHNIKI BADANIA I KREOWANIA POTRZEB KLIENTÓW

NAJWYŻSZĄ EFEKTYWNOŚĆ POSIADAJĄ SZKOLENIA DEDYKOWANE DLA ZESPOŁÓW SPRZEDAŻOWYCH KONKRETNEJ ORGANIZACJI

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻSZYMI SKRÓCONYMI PLANAMI SZKOLEŃ.

DLA USZCZEGÓŁOWIENIA PROGRAMU PROSZĘ O KONTAKT POD PODANY NR TELEFONU: 530 794 580

 
 
 

NEGOCJAJE

Cele szkolenia:
• Zrozumienie procesu negocjacji,
• Poznanie etapów negocjacji
• Poznanie sposobów prowadzenia negocjacji
• Poznanie swoich najtrudniejszych sytuacji negocjacyjnych z klientem
• Poznanie i przećwiczenie technik negocjacyjnych dostosowanych do klienta 

 

Plan szkolenia:

 • Negocjacje w sprzedaży
 • Wygrana – wygrana. Jak to osiągnąć w negocjacjach
 • Werbalna i niewerbalna komunikacja w negocjacjach
 • Ćwiczenia praktyczne w zakresu wcześniej poznanych technik:
  • Poszukiwanie argumentacji merytorycznej w negocjacjach
  • Dogłębna analiza potrzeb klientów.
  • Techniki pozyskiwania informacji niezbędnych do argumentowania w negocjacjach
 • Poszukiwanie argumentacji psychologicznej w negocjacjach
 • Trening wybranych technik negocjacyjnych

SPRZEDAŻ PRZEZ BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM

Cele szkolenia:

• Szkolenie wyposażające w narzędzia sprzedaży poprzez budowanie relacji
• Przegląd i trening praktycznych technik budowania więzi między klientem a handlowcem
• Aktywne i świadome zarządzane procesem sprzedażowym

 

Plan szkolenia:

 • Analiza procesu sprzedaży pod kątem budowania relacji
 • Wstęp do budowania relacji silniejszych niż konkurencja
 • Zbieranie argumentacji (lepsze, celniejsze argumenty)
 • Jakość kontra ilość argumentów
 • Badanie potrzeb jako rozmowa kontra badanie potrzeb jako przesłuchanie
 • Budowanie przewagi psychologicznej
 • Elementy wywierania wpływu
 • Snajperskie argumentowanie
 • Świadome argumentowanie kontra „strzelanie na ślepo”
 • Obiekcje w sprzedaży relacyjnej

 

TECHNIKI BADANIA I KREOWANIA POTRZEB KLIENTÓW

Diagnoza potrzeb: dodatkowe narzędzia.
Zaawansowane techniki wzbudzania potrzeb klientów.
Wzbudzanie zainteresowania. Świadome kierowanie uwagi klienta

Jak dzięki obiekcjom budować autorytet?
Bank obiekcji i metody postępowania.

 

Close up of business handshake in the office