PRZYGOTOWANIE EGZAMINY TELC / TOEIC

Smilelogo_claim_21.8Egzaminy TELC zostały opracowane na podstawie skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) Rady Europy.

Certyfikaty TELC są uznawane przez instytucje, pracodawców, uczelnie jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania znajomości języka obcego w służbie cywilnej

logo-toeic-transparentPrzez ponad 30 lat testy TOEIC wyznaczają standardy oceny kompetencji językowych w środowisku pracy. Dzisiaj wyniki TOEIC® są uznawane przez ponad 14 000 firm, agencji rządowych oraz programów nauczania języka angielskiego w ponad 150 krajach na całym świecie. 

Spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania znajomości języka obcego w służbie cywilnej.

 

Terminy kursów przygotowujących do egzaminu na poziomie B2

 

Godziny zajęć: daty i godziny zajęć na formularzu zgłoszeniowym, ilość godzin w kursie to 50h dydaktycznych