ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI

Zasoby ludzkie są drogocennym kapitałem, w którego inwestycja przynosi wiele zysków.

Elementy procesu zarządzania kadrami:

 • planowanie zasobów ludzkich – jest to planowanie służące zaspokajaniu przyszłych potrzeb kadrowych organizacji z uwzględnieniem zarówno czynników wewnętrznych, jak i czynników otoczenia.
 • nabór pracowników rekrutacja – przygotowanie kandydatów do pracy zgodnie z zapotrzebowaniem,
 • wdrożenie inaczej adaptacja pracowników – przygotowanie nowo przyjętych pracowników do organizacji,
 • ocenianie efektów pracy – informacje dotyczące efektywności pracy,
 • szkolenie pracowników – dla utrzymaniu lub podwyższenia umiejętności na obecnie zajmowanym stanowisku,
 • nagradzanie i motywowanie pracowników.

Na zasoby ludzkie składają się:

 • wiedza,
 • umiejętności,
 • doświadczenie,
 • postawy,

Business people sitting at meeting and working on laptop. Teamwork at office.