Nowe umiejętności ku lepszej przyszłości

Szczegółowy informacje dotyczące projektu „Nowe umiejętności ku lepszej przyszłości” znajdują się stronie głównej projektu: www.noweumiejetnosci.cityschool.pl