PLATFORMA E-LEARNING

PRACOWNIA TESTÓW MATEMATYCZNO - LOGICZNYCH

Platforma e-learning zbudowana jest z dwóch modułów:

Moduł Pierwszy: testy do samodzielnego rozwiązania (300 zadań, koszt 65zł brutto),

Moduł Drugi: testy z interaktywną pomocą (200 zadań z komentarzami, koszt 170zł brutto).